KUNG FU

Hoewel de meeste Oosterse vechtsporten die bekend zijn in het Westen, werden ontwikkeld in Japan (o.a. Judo, Karate, Aikido, Kendo, ...) of in Korea (Taekwondo), kennen deze sporten hun echte oorsprong in China. Aangezien al deze sporten specifieke kenmerken bezitten, zoals onder meer de worpen en klemmen in het Judo, de stoot- en traptechnieken in het Karate, de gewapende technieken in het Kendo en de sprongtechnieken in het Taekwondo, vinden we deze variatie in hun oorspronkelijke vorm ook terug in de Chinese vechtsporten. Deze verscheidenheid heeft dan ook doorheen de eeuwen aanleiding gegeven tot het ontstaan van een zeer groot aantal scholen en stijlen binnen de vechtsporten in China, allemaal met hun eigen zeer specifieke eigenschappen en technieken.

De naam KUNG FU is de algemene term voor vechtsporten. Deze naamgeving is vooral meer bekend in Westerse landen. Kung fu betekent vaardigheid, het kan bij veel toepassingen gebruikt worden. In tegendeel wordt WUSHU gebruikt als Chinese vechtsport, het betekent krijgskunst. Deze naam wordt echter vaker gebruikt voor de moderne stijl van kungfu, dat verderop veder over wordt verteld.